Delovni zvezek, Oblikovanje, Rokodelci

Delovni zvezek, Oblikovanje, Rokodelci

Delovni zvezek, Oblikovanje, Rokodelci

Delovni zvezek, Oblikovanje, Rokodelci

Delovni zvezek, Oblikovanje, Rokodelci

Delovni zvezek, Oblikovanje, Rokodelci

Delovni zvezek, Oblikovanje, Rokodelci

Delovni zvezek, Oblikovanje, Rokodelci

 

Delovni zvezek, Pletenje košar in košev, 2020

digitalni tisk, 29,7 x 21 cm
Oblikovanje: mag. Blaž Slapar
Ilustracija na naslovnici: mag. Blaž Slapar
Ilustracije načrtov: Manca Borštnar, Eva Korošec, Rok Vrenjak Lazić, Špela Novak, mag. Blaž Slapar
Fotografije: Manca Borštnar, Urška Golob, Lili Jazbec, Milan Jazbec, mag. Blaž Slapar, Iztok Urbanija
Besedilo: Urška Golob, Iztok Urbanija
Tisk: Studio Print d.o.o.
Naročnik: Iztok Urbanija