Novice iz Moravške doline, Oblikovanje revije

Novice iz Moravške doline, Oblikovanje revije

Novice iz Moravške doline, Oblikovanje revije

Novice iz Moravške doline, Oblikovanje revije

Novice iz Moravške doline, Oblikovanje revije

Novice iz Moravške doline, Oblikovanje revije

Novice iz Moravške doline, Oblikovanje revije

Novice iz Moravške doline, Oblikovanje revije

Novice iz Moravške doline, Oblikovanje revije

Novice iz Moravške doline, Oblikovanje revije

Novice iz Moravške doline, Oblikovanje revije

 

Novice iz Moravške doline, Letnik XXI, 2020

offset tisk, 29,7 x 21 cm
Likovni urednik in oblikovanje: mag. Blaž Slapar
Odgovorna urednica: mag. Tatjana Čop
Tisk: Tiskarna Januš d.o.o.

Naročnik: Občina Moravče