Numinozni

Numinozni, 2006, pastel na črnem papirju, 75 x 55 cm

Invariabilni

Invariabilni, 2006, pastel na črnem papirju, 55 x 75 cm

Fatalni

Fatalni, 2005, oglje, pastel na papirju, 75 x 55 cm

Fabulozni

Fabulozni, 2006, pastel na papirju, 55 x 75 cm

Perniciozni

Perniciozni, 2006, oglje, pastel, svinčnik na papirju, 75 x 55 cm

Recipročni

Recipročni, 2006, akril, tempera, pastel na papirju, 75 x 55 cm

Intransigentni

Intransigentni, 2006, akril na papirju, 75 x 55 cm

Projekt

Diplomsko delo - Ilustracije

Leto

2005/2007

Univerza v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Oddelek za vizualne komunikacije

Dodiplomski študij

Mentor

Zdravko Papič, izr. prof.

Somentor

dr. Stane Bernik, red. prof.