Akira Kurosawa

Akira Kurosawa, 100 x 70 cm

Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola, 100 x 70 cm

Ang Lee

Ang Lee, 100 x 70 cm

Michael Mann

Michael Mann, 100 x 70 cm

Stanley Kubrick

Stanley Kubrick, 100 x 70 cm

David Lean

David Lean, 100 x 70 cm

Charles Chaplin

Charles Chaplin, 100 x 70 cm

Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock, 100 x 70 cm

Projekt

Plakati filmskih režiserjev

Leto

2007/2008

Univerza v Ljubljani

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Oddelek za vizualne komunikacije

Podiplomski študij

Izbrana poglavja iz tipografije I

Mentor

Eduard Čehovin, izr. prof.